misyonumuz

Misyonumuz

3D- ART MKATRONİK &,AR-GE olarak misyonumuz ; Günümüzün ve yakın geleceğin Üretimde Paradigma değişikliği yaratacak 3D Yazıcılar sektöründe , yaptığımız ve yapacağımız Ar-Ge ,üretim faaliyetlerimizle özellikle endüstriyel ölçekli olmak üzere ,orta ölçekli ve masaüstü plastik ,seramik ,metal ,gıda vb yarı akışkan materyalleri işleyen ,katma değeri yüksek 3D (3 Boyutlu) yazıcıların mevcut modellerini yerli ve milli olarak üretilmesine katkıda bulunmak ,yeni ,özgün tasarım ,model, teknoloji ve teknikler geliştirmektir .

AR-GE NE DEMEK ?

Araştırma ve geliştirme (veya kısaca Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır.

Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır:

1. Temel araştırma
2. Uygulamalı araştırma
3. Deneysel geliştirme.

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.

misyonumuz