3D artarge

3D-Art Arge Endüstriyel Yazıcılar, Mekatronik, Otomasyon Yedek Parça Tasarım İmalat Ticareti unvanı ile kurulan firmamız 04/06/2020 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3d (3Boyutlu) yazıcılar sektöründe, müşteri ve sipariş odaklı, endüstriyel ölçekli ve masaüstü 3d yazıcılar ar-ge, üretim, servis, sarf malzemeler, yedek parça ve 3d baskı hizmetleri alanında marka olmak, güçlü ve güvenilir bir yer almak vizyonu ile yola çıkılmıştır.

Kurucumuz 9 Eylül Üniversitesi, İktisat- İşletme mezunudur. Araştırmacı ve yenilikçi bir kişiliğe sahiptir. İş yaşamına endüstriyel metal mamulleri talaşlı imalat sektöründe başlamıştır. 20 yıl bu sektörde aktif faaliyet göstermiş ve deneyim elde etmiştir. 20 yıllık sektörel deneyim sonrasında 2015 yılı itibariyle 3D yazıcılar sektörüne dahil olmuş, profesyonel plastik model, prototip ve her nevi plastik yedek parçaların 3d tarama, tasarım, çizim ve 3d baskı alanında ürün/hizmet satışı yapmaya başlamıştır.Sektörümüz, hızlı ve istikrarlı büyüme, cari açığı azaltma, kalıcı ve nitelikli istihdam yaratma ile teknolojik gelişim ve yenilikçilik gibi faktörler açısından kritik öneme sahiptir. Ülkemizin imalat sanayiindeki rekabet gücünün temel faktörlerinden bir tanesi de esnek ve hızlı üretim becerisidir. Bu çerçevede, üretime esneklik getiren, ürünlerin daha hızlı pazara sunulmasını sağlayan, farklı ve kişiselleşmiş tasarım imkanları ortaya çıkararak yenilik yapma imkanını artıran “3 Boyutlu Baskı” (3BB) teknolojilerinin ülkemizde daha etkin olarak kullanılması, hatta ülkemizin bu teknolojileri üretmede söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi önem arz etmektedir. İşletmemiz bu misyonla çalışmayı hedeflemektedir.

3 Boyutlu Baskı (3BB) Hakkında, Teknolojideki yenilikler sanayide dönüşümü tetiklemiş ve Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) kavramını ortaya çıkarmıştır. Üretimdeki bu değişimin bir aşaması da dijitalleşmenin geleneksel üretim yöntemleriyle buluştuğu “akıllı üretim” olarak görülmektedir. 3 Boyutlu Baskı (3BB), üretime esneklik, verimlilik ve yenilik fırsatları getirmiştir. Katmanlı üretim olarak da bilinen 3BB; tasarım dosyalarındaki verilerin 3 Boyutlu Yazıcı (3BY) sistemleri tarafından işlenip uygun malzemelerin katmanlar hâlinde, üst üste yığılarak nesnelerin üretilmesini ifade etmektedir.

hakkımızda